Kul er siden 1900 tallet blevet brugt som brændstof til drift af alle danske elværker.

Og det selvom vi har måtte importere det hele fra vore nabolande. Hvor specielt Polen og England var store leverandører. Sidenhen er affaldsforbrændings anlæg med store fjernvarmenet blevet alternativet til rent kulforbrænding.

 

Det hele er opbygget omkring en dampmaskine der igen trækker en dynamo i jævnstrømsperioden og en dampturbine der trækker en generator i vekselstrøms perioden.

Alt sammen ud fra damp som trykkraft.

 

Og damp kan i dag jo produceres ud fra geothermisk varme, træaffald (pellets) , atomkraft, brunkul (Tyskland), naturgas og meget mere. Selv de nye fokuserende (sol) kraftværker i ørkenområderne producerer damp , der igen trækker en generator.

 

Solceller, vindmøller , vandkraft og tidevands anlæg producerer ikke damp.

 

Det første store kulkraftværk i Danmark var H.C. Ørstedværket i København. Siden kom der en række store (efter dansk målestok) kulkraftværker som Nordkraft, Vensysselsværket, Enstedværket , Vestkraft og mange steder i Jylland under ELSAM og noget tilsvarende østpå under ELKRAFT.

Alt det blev ødelagt da man i 2001 nationaliserede elværkerne og solgte det hele for en brøkdel af anskaffelsesprisen ud af bagdøren.

 

Hvad der blev til overs overtog DONG (Dansk Olie og Naturgas). Som skiftede navn til Ørsted.

 

Kul er det brændsel med mest energi per vægtenhed. Dernæst kommer tung olie og dieselolie.

 

Når kulkraftværkerne nedlægges har mindre naturgas anlæg overtaget både fjernvarmen og elproduktionen (også kaldt "barmarksværker"). Og en række store forbrændings kraftværker, der udover bruger sorteret køkkenaffald bruger naturgas, træflis og halm .

Enkelte gamle værker er blevet bygget om , men det er ikke alle der har kunne ombygges.

 

Siden er konkurrencen til kul kommet fra vindmøller , solcelle parker og ikke mindst HVDC kabler fra udenlandske elværker. Dertil kommer forsyningssikkerheden fra udenlandske kulproducenter.

I dag produceres hovedparten af verdens elektricitet på kul.

 

Så selvom vi afvikler kul så falder CO2 belastningen i verden ikke.

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework