Gas til industri,camping,madlavning og transport hører vi tit om.

Gas vil bare sige en luftart , der findes i mange former ,giftigheder og brændbarheder. Mest kendt er dem der kan brænde ,varme og indgå i produkter. CO2 er f.eks en gas der ikke kan brænde.

Mens CH4 (eller methan) er en brændbar gas, der også indgår mange steder.

 

Flaskegas kendes fra de gule beholdere på camping , men også som brændstof bagpå gaffeltrucks, i sommerhus køkkener og som ukrudtsbrændere. Flaskegas er tungere end methan men hører til samme gruppe nemlig kulbrinter. Og kendes som ethan , buthan m.v.

Og kan også være en blanding af flere gastyper.

 

I gamle dage havde hver større by sit gasværk , der producerede bygas ud af kul. Som blev opvarmet i et lukket rum , hvor der blev frigjort methan. De glødende kul blev siden overhældt med vand . hvorfra gassen fik brint.

Restprodukt var koks (som vi i dag bruger i bl.a. grill) og kulilte. ( CO-).

Bygassen blev derefter renset via bl.a. et kalk filter.

 

Biogas udvikles af methanbakterier i en lukket beholder . Den indeholder også CO2 og CO- , som man ikke bruger. Methanen brændes traditionelt i en ombygget diesel motor. hvor man producerer varme og elektricitet.

Biogas kan laves på basis af gødning fra landbrug (affaldsstoffer) og/eller husholdnigsaffald.

Det er efter rensning fortrinsvis methanen i biogassen man bruger.

 

Ovenover råolien i undergrunden ligger der et større /mindre gaslager. Med mange forskellige gasarter. Noget af verdens helium kommer fra gas og olieboringer. (helium er en gas). Der bruges i luftskibe og til svejsning i industrien og diamantsave der skærer kvartskrystaller til chips.

Naturgassen renses og pumpes via store rørledninger til industri, elværker og fjernvarmeværker.

Nogle lande har kun naturgas i undergrunden ( f.eks. Holland) de fleste har både naturgas og råolie i olieboringerne.

 

Naturgas fra Ruslands Sibirien pumpes til Europa via rørledninger mange tusind kilometer, eller fryses ned og sættesunder stærk tryk til det bliver flydende. Den gas sejles nu via Ishavet over Nordvestpassagen til USA og Europa.

 

Se også:

https://en.wikipedia.org/wiki/Biogas

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Naturgas

 

Ian

 

 

 

 

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework