Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Romerriget blev større og større indtil det kollapsede. For organisationer og systemer har gennem historien haft en opgangstid, et toppunkt og så et brat kollaps.

Ingen kan sige hvornår det hele udfases , men vi ved det sker.

 

Engang for lidt over 100 år siden blev al skibstransport udført med sejl. Så kom der dampskibe helt op til 1960erne og siden dieselskibe. I dag er det så afløst af færre og meget store containerskibe , der snar når et max. Og hvad så ?

 

For 200 år siden fik vi de første damptog, der blev større og større indtil dieseltog overtog arenaen.I dag har vi eldrevne tog overalt , der snart må have nået en udviklingsgrænse.

Elektricitet har overtaget damp, kul og dieselolie.

 

I 1880 eksperimenterede man med småskala elektricitet. Vandkraft og kulkraft omdannedes til jævnstrøm og vekselstrøm. Og det blev vekselstrøm der sejrede 60 år senere. Nu produceret på kul olie og snart efter på atomkraft.

Det hele ændrede sig i 1973 da vi fik energikrise . Og siden er atomkraft og snart kulkraft under udfasning af vindkraft , solenergi og vandkraft.

Tiderne ændrer energikilderne og nutiderne bliver afløst af eftertidens opfindelser.

 

Der kommer andre måder at producere elektricitet på. Og den billigste løsning udfaser der dyre løsninger. For elektricitet er tilsyneladende toppunktet af energiforædling .

Og ligesåsnart batteriteknologien bliver videreudviklet vil vi se et nyt hop.

For så vil de fluktuative energikilder blive interessante.

 

I øjeblikket er det vindmølleparker og store solcelle anlæg. Men i kulissen står f.eks. geotermisk kraft, store spejlkraftværker i Sahara, bølgeenergi og store solspejle kredsende om jorden.

Der via lange HVDC forbindelser og mikrobølger udbredes til anvendelse.

Kan vindmøller overleve det ?

 

For vi ved at møller nu snart når 12 MW og måske om 10 år 20MW.

Ligesom atomkraftværker blev større og større og nåede et max på 1200 MW for nu at blive udfaset mange steder, samtidig med at uranen gradvis slipper op.

Og hvem siger at elektricitet som vi kender den fortsætter. Måske afløses det af lysledere , der kan overføre langt mere for færre penge.

 

Vi må ikke være blinde for at udviklingen også om 60 år frem vil ændre både vind, sol og energi. Ligesom storskala måske afløses af småskala.

 

For 100 år siden byggede vi det indre i storbyerne som i dag nær er slum. Hvordan ser man på vores aktiviteter til den tid ?

Meget vil undergå en udfasning.

 

Det betyder at vi allerede nu skal udvikle en langt bredere flerstrenget VE teknologi, hvis det fortsat bliver os der skal gå forrest.

 

Ian

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework