Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.

Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

Investeringer på millioner i Herning Værket synes at fortsætte.

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.

På Lindø Offshore Renewables Center ( LORC) opføres nu verdens største testcenter .

Vindkraft møder i stigende grad modstand fra lokale aktionsgrupper der får plads i medierne.

Med 6 GW kapacitet i elnettet og 1,1 GW i fjernvarmen øges den grønne omstilling