Det gamle kort

Kritikken omkring Vesterhav Syd og Nord får nu Vattenfall i bevægelse.

Målt i kWh gav vakuumrørsolfangeren 832 kWh i juni i år.

Da man ikke kunne komme igennem med store skattelettelser, så har den lavere brændstofpris og lavere registreringspris på visse biler været en indirekte vej , som politikerne tilsyneladende ikke praler med.

Temperaturer på over 40 grader ,skovbrande og vandmangel.

Politisk gradbøjes grøn nu i klimatiske farver: grøn,grønnere,grønnest.

Med Dan Jørgensen ved roret i stedet for Lilleholt ser fremtiden lysere ud.

Med godstykkelser på 250 mm rundt rørtårnets rod og med menge meter nedrammet i havbunden og tårnhøjder på over 100 meter vil forbruget af stål opsuge markedet fremover.