150.000 volt eller 400.000 volt kabel tvinges nu frem politisk på trods af viden.

I Island kan man hente kogende vand op fra 4 meters dybde. Til gengæld er koldt vand vanskeligt.

Elektricitet er spidsen af energipyramiden og kræver derfor ekstra .

Nuværende .

Nord for polarcirklen nær Murmansk på Kola halvøen planlægges en arktisk vindmøllepark.

Så slap vi for en konflikt med Rusland om gasledningen ved Bornholm.

500.000 potentielle varmekunder udenfor fjernvarmeområdet i dag tilbydes en grøn fremtid.

Alt efter hvor det står og forholdet til verdenshjørner og vinklen til energien.

Nord for Nissum Fjord ligger DTU Risøs første testcenter, der nu udvides.

Kuldioxid eller kultveilte har to tilstandsformer a) fast stof ved minus 80 grader og gas over minus 80 grader.

Det blev en kold og solfattig måned med lavt solindfald. Hvilket almindeligvis karakteriserer det grå efterår. Målt på 4 moduler vakuumsolfangere eller 17,4 m2.

Krydsende HVDC kabler mellem landene og havvindmølleparker.

Træ , halm ,gamle brædder og alt muligt der engang har groet på mark og i skov.

Ved at sende de mest CO2 forurenende processer til udlandet får UK grønne tal.