Kraftig varme får høje glashuse i storbyerne til at gøre dem ubeboelige om sommeren.

Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.