Den norske olie-og gasjette Equinor bygger nu en kæmpe batterifabrik.

Opstilling af nye megamøller på Hanstholm Havn imødesees .

10 meter fra den danske grænse planlægger Tyskland nu et atomdeponi.

Danske VE fabrikker , der engang var små smedier i landsbyer vokser nu ud af landet.

Hovedstadens Energiselskab HoFor ernu inde i aktive byggeplaner ved Sorø.

Miljøkonsekvensberegningerne for højspændingsledningen syltes tilsyneladende.

Ved Sdr. Herreds Varmeværk på Mors ærgrer man sig i øjeblikket over anti grøn politik.

Efter fler års sagsbehandling har planerne om møller ved Stokhøjvej ramt miljøet.

 

Joe Biden har som mål at afsætte 12.500 milliarder kroner de næste 4 år til grøn omstilling

 

Aalborg ser tilsyneladende store muligheder i et stort grønt arbejde.

Rapsolie, linolie, olivenolie , palmeolie og meget mere er organiske olier.

Verdens længste vindmøllevinge er nu blevet certificeret.

Varmeforbruget i kWh kan dækkes med elektricitet,varmepumper, kul, fyringsolie, naturgas ,træ og pellets.