Med megastore vindmøller i baghaven bør alle kunne inddrages i nye store fællesprojekter.

Siemens-Gamesa bygger på deres vingefabrik i Aalborg verdens største prøve vingetest bænk.

Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.

Det bliver nu muligt at opstille tidsvarende vindmøller på land.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Mens vi i Danmark stiller pullerter op foran Amalienborg , så går man anderledes til stålet i Sverige, hvor sabotage af struktur og elsystemer tilsyneladende er mere aktuelt end her.

Hvert andet år udstiller vindmølleindustrien deres store møller i Husum i Schleswig.

linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.

Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyningen går nu sammen om grøn investering.

Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.