Med nogle af Danmarks bedste vindressourcer takker Thy og Mors kommuner nu nej til Det lokale energiselskabs forslag til meget store energiinvesteringer.

Kultveilte har tre tilstandsformer: fast, flydende og som gas.

 

Store gasledninger fra Nordsøen til Polen og fra Rusland til Nordtyskland.

Interconnector på "Krigers Flak" åbner nye muligheder for udveksling af energi.

Nu er det højsommer og al fjernvarme kunne de næste 3 måneder køre CO2 fri.

Transformation er når en spænding via magnetisme omdannes til en anden spænding.

100 millioner kroner årligt foreslås satset på nye møller i Nordvestjylland.

Mange tilbud via telefonen dækker kun over en årlig besparelse på 50 kroner.

1000 volt og brandslukning kan være en farlig cocktail.

I/S Torp Vind udbyder andele i 3 vindmøller på Torpvej 6 på Thyholm

LNG

Gamel elværker fra midten af 1900 tallet står nu til udfasning .

Nord Stream 2 står foran de sidste kilometer via Østersøen.

Schwartse Pumpe.

Tyskland udfaser nu over 18 år al kulkraft .