8 til 9 øre per kWh fremfor 25 øre pr. kWh over flere måneder.

De politiske partier møder nu op med "en lang række krav".

 

Omø Syd og Jammerland Bugt er den 22.maj godkendt som relevante energiområder.

 

Fusion , konkurser, opkøb og opsplitninger udvikler sig fortsat mellem møllefabrikanterne.

Megamøllerne vokser igen få meter om året.

 

Decentral varmeforsyning med grøn strøm nødvendiggør lokal lagerkapacitet.

Fokuserende solfangere af typen "Fresnel" linse. testes nu på Møn

Recirkulerbare /genanvendelige vindmølle dele ligger højt på ønskesedlen.

Norlys a.m.b.a og Eurowind Energi er gået sammen om at etablere et nyt selskab "Norlys Energy Trading A/S. som vil samle energihandel mellem kommercielle leverandører og vedvarende energi.

Prisen og udviklingsmulighederne styrer tilsyneladende grøn innovation.

 

Fra miljøproblem til resourse i husholdning og industri.

European Energy vil opstille 3 Siemens-Gamesa vindmøller ved Blåhøj.

Energiselskabet SEF i Svendborg har i følge Energy Suppley stor succes med parallel service af områdets varmepumper. Et koncept udviklet af Djurslands Fjernvarme.