I 1973 havde vi energikrise og alle energipriser mangedobledes, så alt VE kunne betale sig.

Et 2 MW lithium batteri vest for Phoenix i Arizona brændte ud i april skriver Ingeniøren.

To tediedele af CO2 kan neutraliseres indenfor få år.

For hver 40 meter nedad stiger temperaturen . Og man når kogepunktet efterhånden.

Koldt vand bliver til varmt vand, varmt vand bliver til endnu varmere vand.Og varmt vand bliver til koldt vand.

DTU Vindenergi har søgt om at udvide antallet af testmøller fra 10 til 12.

Det gamle kort

Kritikken omkring Vesterhav Syd og Nord får nu Vattenfall i bevægelse.

Ifølge Ny Teknik er solcelleanlægget Noor Abu Dhabi i De Forenede Emirater nu klar.

Målt i kWh gav vakuumrørsolfangeren 832 kWh i juni i år.

Nær Varde planlægges der nu opstillet 60 hektar med solceller.

Temperaturer på over 40 grader ,skovbrande og vandmangel.