Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.

I Sverige har McDonald indledt et samarbejde med Eon om opstilling af hurtigladere .

Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

Afhængigheden af elektricitet bliver større og større i takt med store omlægninger.