Megamøllerne vokser igen få meter om året.

Fokuserende solfangere af typen "Fresnel" linse. testes nu på Møn

Norlys a.m.b.a og Eurowind Energi er gået sammen om at etablere et nyt selskab "Norlys Energy Trading A/S. som vil samle energihandel mellem kommercielle leverandører og vedvarende energi.

 

Fra miljøproblem til resourse i husholdning og industri.

Når solen står højest på himlen så har vi sommer og max. indstråling.

Energiselskabet SEF i Svendborg har i følge Energy Suppley stor succes med parallel service af områdets varmepumper. Et koncept udviklet af Djurslands Fjernvarme.

Klimarådet påviser kæmpetab for samfundet, hvis "Det blå Energiforlig " får opsættende virkning.

"Lad 1000 vindmøller blomstre" skrev Tvind i 1978.

Man kan producere sit varme vand med solfangere fra omkring 15 april til 20 oktober.

Australien satser 2 milliarder "kroner" på kryogenisk brint til transport.

Hvis vi slukker for varmen om sommeren,hvad så.

"The Gemini Solar Project" bliver USAs største solpanel PV projekt nogensinde på 690 MW.

Mange års vejrlig har slidt på adgangsbroen til testcentret i Nissum Bredning ved teglværket.