Naturgas leverer omkring 40 procent af al elektricitet i England.

Atomkraftværker der i virkeligheden kører på damp til dampturbiner har brug for kølevand.

Med 22 havarier indenfor kort tid har Sikkerhedsstyrelsen nu grebet ind. Skriver Ekstrabladet.

Havplacerede vindmølleparker i Sverige skygger for den militære farvandsovervågning.

Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Uden regn siden 2017 ser det sort ud med vandforsyningen.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Fjernvarmen i Sig får nu support fra solpaneler og vindmøller.

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Når det er allervarmest har man brug for kulde.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

Kraftig varme får høje glashuse i storbyerne til at gøre dem ubeboelige om sommeren.

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.