Online salg til halvdelen af Sverige allerede i år.

 

En trediedel af af jordens befolkning har ikke elektricitet som vi kender den og dog mobiltelefoner mange steder.

En meget stor messe , der foruden den store udstillingshal også bestod af 4 meget store udstillings telte.

Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.

Verdens energi sårbarhed står nu lysende klart i de brændende olieanlæg i Saudi Arabien.

Det bliver nu muligt at opstille tidsvarende vindmøller på land.

De kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udsættes 3 år.

Mens vi i Danmark stiller pullerter op foran Amalienborg , så går man anderledes til stålet i Sverige, hvor sabotage af struktur og elsystemer tilsyneladende er mere aktuelt end her.

Med megastore vindmøller i baghaven bør alle kunne inddrages i nye store fællesprojekter.

linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

Siemens-Gamesa bygger på deres vingefabrik i Aalborg verdens største prøve vingetest bænk.

Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyningen går nu sammen om grøn investering.