Efter 33 havarier og manglende overholdelse af påbud fra Sikkerhedsstyrelsen.

Den 4 vingede bardunafstivede husstandsmølle fra 6 kW fra Easy Wind i Enge-Sande.

kul og vind

"Et forpligtende tilsagn" kalder topcheferne i pensionsselskaberne de nye tiltag.

Det flydende russiske atomkraftværk er nu endelig fremme på den fjerne arktiske lokalitet.

Verdens energi sårbarhed står nu lysende klart i de brændende olieanlæg i Saudi Arabien.

De kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udsættes 3 år.

Online salg til halvdelen af Sverige allerede i år.

Med megastore vindmøller i baghaven bør alle kunne inddrages i nye store fællesprojekter.

 

En trediedel af af jordens befolkning har ikke elektricitet som vi kender den og dog mobiltelefoner mange steder.

Siemens-Gamesa bygger på deres vingefabrik i Aalborg verdens største prøve vingetest bænk.

En meget stor messe , der foruden den store udstillingshal også bestod af 4 meget store udstillings telte.

Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.