Udbredte svømmebassiner i sommerhusområderne bruger elektricitet til opvarmning.

Jo mere el des mere behov bliver der for vindkraft. Og nu ikke bare til lys men til transport.

Horisontale møller er som vi normalt kender dem, men der er store variationer.

Danmarks Grønne Fremtidsfond bygges op på Matador penge.

COP værdi er varmepumpens ydeevne.

NESA kørte i 1950erne og 1960erne med troljebusser i Københavns forstæder.

Fra tid til anden trækker politikerne "brændeovne" kortet op af skuffen.

Kina planlægger at sende store sol panel anlæg i kredsløb om jorden.

Varmepumper beregnes udfra "Coefficient of Performance" eller effekt ind og effekt ud.

Forskellige opsamling af data rundt på jorden viser , at CO2 stiger for 3die år i træk.

SG 11,0-193 DD Flex sprænger 10 MW grænsen i Danmark.

Som man kan se af tallene så ligger november almindeligvis meget lavt. Med et gennemsnit på

Energy-Supply skriver om nærvarmesucces på Djursland.