Så er det sæsonnen hvor man fotograferer huset med thermofilm.

 

Mens vi fokuserer på varmetab taber vi mulige andre energiforsyninger.

Hele fjernvarmesystemet står for fald , når Nordjyllandsværket udfases.

Sker det værste at det hele brænder, hvad gør man så ?

Først var der mink , nu fokuserer man på dubiøse fjernvarmeværker.

Regringen, Venstre ,Dansk Folkeparti, Radikale, SF,Enhedslisten , Konservative, Liberal Alliance og Alternativet justerer energi model.

 

Energistyrelsen frigiver genoptagelse af etableringstilladelserne.

Vattenfall kan nu igangsætte planerne om at etablere de to nye store kystnære mølleparker.

Efter en masse indsigelser og offentlige høringer kan Vattenfall nu gå igang med den praktiske planlægning for etablering af de nye mølleparker udfor Lemvig og Hvide Sande.

 

Det har specielt været indsigelser fra de mange luksussommerhusejere på kysten , som fik bremset begge projekter. Den nye afgørelse er blevet til udfra miljøkonsekvensraporten som Vattenfall oprindelig indsendte.

Så hele processen bygger mere på chikane end realiteter.

 

For at tilgodese de mange indsigelser, trækker Vattenfall mølle linjen så langt til havs som det er muligt inden for de givne rammer.

Derudover monteres der et radarsystem , som vil kunne minimere lysmarkereingerne.

 

Vesterhav syd havvindmøllepark kommer til at bestå af 20 vindmøller.

Vesterhav nord havvindmøllepark kommer til at bestå af 21 vindmøller.

Den forventede produktion bliver på sammenlagt et elforbrug der svarer til 350.000 husstande.

Hver husstand står for 4000 kWh. Så produktionen bliver da:

(350.000 x 4000 ) kWh eller 1.400.000.000. kWh

Udfra en kapacitet på 170 MW plus 180 MW.

 

Se også

https://www.energy-supply.dk/article/view/768344/vattenfall_far_tilladelse_til_at_etablere_vesterhav_syd_og_vesterhav_nord

 

Ian

Selvom der tilføres brændbare energienheder hele tiden er affald ikke grøn energi.

Danmark planlægger nu store energiøer i Østersøen og Vesterhavet .

Hofor der i dag ejer halvdelen af Middelgrunden planlægger nu udskiftning og renovering af de 20 år gamle anlæg.

På Island har man kogende vand 8 meter under husene. Og derfor er koldt drikkevand umuligt.

Satsning og effektivisering kunne ændre Danmarks grønne profil.

Ved iltfattig nedbrydning af affald og eller gødning udvikleds methan .