LNG

Gamel elværker fra midten af 1900 tallet står nu til udfasning .

Schwartse Pumpe.

Tyskland udfaser nu over 18 år al kulkraft .

Store mængder VE kan bruges via elektrolyse til at producere metan.

Stik nord for Hundested tæt på svensk søgrænse ligger Hesselø.

1000 privateladestandere kan styre freqvensen i elnettet skriver Ny Teknik.

Energinet udbygger kapaciteten mellem Kassø og grænsen.

Træerne vokser tilsyneladende ikke op i himlen. Nye penge følges af nye afgifter.

Juni gav 970 kWh 17,4 m2 vakuumrør solfanger.

Segway PT ( Personal Transporter) fra Bedford New Hampshire lukker.

Overskuds elektricitet kan omdannes til metanol og flydende brændstof.

Hvordan udnytter man bedst et anlæg?

Jagthytter i bjergene,lokalforsyning på meget små øer,fyrtårne i skærgården,eget net på parcellen ,småskibe og andre solobeboelser.

Bevægelser i havet har altid inspireret . Kan man mon tæmme bølgerne ?