Havplacerede vindmølleparker i Sverige skygger for den militære farvandsovervågning.

Uden regn siden 2017 ser det sort ud med vandforsyningen.

Fjernvarmen i Sig får nu support fra solpaneler og vindmøller.

Når det er allervarmest har man brug for kulde.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

Kraftig varme får høje glashuse i storbyerne til at gøre dem ubeboelige om sommeren.

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.

Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.