Med store lavtryk ved Island og utroligt meget nedbør over Nordeuropa presses elpriserne.

 

Grøn omstilling sætter fart i solcelleparkerne i Danmark.

Engang kul , så dieselolie , så naturgas ,siden atomkraft, og nu træpiller .

Elektricitet produceret via dampturbiner der trækker en generator har nu været brugt i 100 år. Kun brændslet der varmer vandet op har skiftet eller er undervejs til at skifte. Lande med meget brændsel vil fortsat udvikle deres koncept, mens andre ser sig om efter nye og billigere løsninger.

 

Vindkraft og store sol celleanlæg vinder frem med vandkraft på tredie pldsen i udviklingen. For man vil have mere elektricitet i fremtiden. Og det i en verden hvor 33 procent ikke har det.

 

Der arbejdes nu på højeste plan i Tyskland på produktion af brint i Afrika.

Så er interessen for vindmøller meget stor, men ikke resten af året.

Tordenskjold eller bølgekraftanlægget fra Crestwing går offshore.

Særlige pulje med forhøjet skrotningsgodtgørelse for gamle biler.

Vattenfall har nu flyttet alle møller til grænsen for konsessionsområdet.

 

Ny 15 kW Thy Mølle testes p.t. i Hundborg i Thy.

Udenfor Vesterhav Nord planlægges nu Danmarks største havvindmøllepark

Termisk solkraft med smeltet salt kan effektivisere el-produktionen fra solenergien

Lys, computere,vaskemaskiner, TV .tørretumlere ,opladere,pumper m.v. trækker kWh ud af måleren.