Gasledninger fra bl.a St.Pe4dersborg til Tyskland er igen under angreb fra USA.

Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi får endelig igen penge til formidlingsarbejde.

Udbredte svømmebassiner i sommerhusområderne bruger elektricitet til opvarmning.

Jo mere el des mere behov bliver der for vindkraft. Og nu ikke bare til lys men til transport.

Forskellige opsamling af data rundt på jorden viser , at CO2 stiger for 3die år i træk.

Horisontale møller er som vi normalt kender dem, men der er store variationer.

Som man kan se af tallene så ligger november almindeligvis meget lavt. Med et gennemsnit på

Danmarks Grønne Fremtidsfond bygges op på Matador penge.

COP værdi er varmepumpens ydeevne.

NESA kørte i 1950erne og 1960erne med troljebusser i Københavns forstæder.

Fra tid til anden trækker politikerne "brændeovne" kortet op af skuffen.

Kina planlægger at sende store sol panel anlæg i kredsløb om jorden.

Varmepumper beregnes udfra "Coefficient of Performance" eller effekt ind og effekt ud.