Omsmeltning af metaller sker i dag så langt borte som Kina, hvor skrot fra Europa genanvendes.

Raffinaderiet i Fredericia reducerer nu medarbejderstaben med 20 til 30 mand.

Kul er siden 1900 tallet blevet brugt som brændstof til drift af alle danske elværker.

Når møllen tages ned deles den i tårn, nacelle,vinger og elektronikskrot.

Texas har de senere år satset benhårdt på at udvikle en grøn VE profil , der bringer landet i førerfeltet af både vindkraft og solenergi. Skriver Ing.dk. 

De første solvarmebeholdere var brugte fjernvarmebeholdere der lå vandret.

Sårbar risikovillige investeringer har det hårdt for tiden. For skal man udvikle på et marked hvor nøglearbejdere mister deres job ?

Udfasning af den to-vingede Envision på havnen i Thyborøn ,frigør testfundamentet og giver nu mulighed for en ny mega mølle.

Varmepumpe monteringlille varmepumpe.

Siemens Energy har udviklet en 20MW varmepumpe til det danske marked.

I Norge står tusindvis af sydvendte tagarealer klar til solenergi , men de udnyttes ikke.

Skal solfangeren følge solen koster anlægget dobbelt, men giver også dobbelt.

Solfangerne overtager varmtvandsproduktionen fra 15 april til 20.oktober.

Energitabet i kabler og ledninger fra VE anlæg er større jo længere væk de står fra forbrugerne.