linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyningen går nu sammen om grøn investering.

Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Vindkraft møder i stigende grad modstand fra lokale aktionsgrupper der får plads i medierne.

Hvert andet år udstiller vindmølleindustrien deres store møller i Husum i Schleswig.

Investeringer på millioner i Herning Værket synes at fortsætte.

Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.

På Lindø Offshore Renewables Center ( LORC) opføres nu verdens største testcenter .

Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

Med 6 GW kapacitet i elnettet og 1,1 GW i fjernvarmen øges den grønne omstilling

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.

Teslas solcelle division anklages nu af butikskæden Walmart for forsømmelse.