Verdens største batteriproducent CATL kommer med nyt batterigennembrud.

Covid-19 inspireret telefonmøde "Virtuelt borgermøde" om VVM som konsekvensrapport.

Solparkudvikler Better Energy er løbet ind i et dilemma på Ærø.

Pladevarmevekslere, spiralvarmevekslere, og vekslere i tanke, og med kappebeholder.

 

Vedvarende energikilder overhaler nu kul i nationens samlede energiforbrug. Skriver ing.dk.

Vattenfall bygger nu verdens største offshore havmøllepark ved Holland.

GreenLab.

GreenLab Skive planlægger en bæredygtig kombineret sol og vind hybrid.

We seek them there

We seek them them here

No NIMBY in our sfeere.

17,4 vakuumsolfanger har i maj måned 2020 produceret 1002 kWh.

Grønne og klimavenlige investeringer har tit og ofte store problemer med pengene.

El-produktion på kul gav enorme spildte mængder kølevand i 1960erne

Hvad sker der lige syd for grænsen ?

En maskine der kan suge lunken varme op og aflevere varmen ved en højere temperatur.