En højtliggende sø med stor faldhøjde der kan gemme beliggenhedsenergien.

Atomkraftens tid rinder ud skriver Ingeniøren online.

Smeltede salte kan indeholde både processvarme og krystallationsvarme.

Nye placeringer til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord mølleparkerne.

Der må ikke være huse, landsbyer ,kulturminder, kirker og andre anlæg i nærheden.

Rolls-Royce vil masseproducere små atomkraftværker indenfor de næste år.

EnergySuppley har en udmærket artikel om det tonstunge nacelleløft i Østerild.

Opbygningen af den nye MHI-Vestas i Østerild er nu på plads.

Hver gang vi piller i naturens balancer synes ravnarok at tegne sit ansigt.

I gamle dage var det store kedler til kraftværkerne, i dag er det vind og varmepumper.

Plane solpaneler, fokuserende solpaneler, sol trug, solfangere (vand),store solfanger anlæg,

43 kommuner har fået slynget ny lovgivning i hovedet og ulovliggjort anlæg.

Tanken om en 100 procent recyklebar vindmølle en nu topprioritet i Vestas.