Den hidtil mest ambitiøse klimaaftale til dato.

Enorme mængder varme ligger og venter i undergrunden , men vi bruger den ikke.

Siden energikrisen i 1973 er der kommet mange forskellige bud på vindkraft.

Udfasning af oliefyr og naturgasfyring i opvarmning og omstilling til fjernvarme og varmepumper.

Grøn strøm fra sol parken ved Lemvig.

Med fortsat produktion og siden udfasning af brugte fiberforstærkede vinger står industrien med et recyklings problem.

Manglende forstærkning af det danske elnet siden 2001 kan give fatale følger .

 

Lodret indstråling i 3 til 5 sommermåneder opvarmer "vandet" i jordoverfladen.

Fremtidens energiform bliver en klima neutral energikilde som brint.

Grønne løsninger kan hurtigt vende i takt med omlægning af punktskatter.

3.kvartal 2020 bliver den på 6,6 øre per kWh.

Indledende undersøgelser for en brintfabrik i København.

Træpilleimport støtter ikke billedet "et grønt foregangsland"