Et 200 ton svinghjul er fornylig blevet bestilt af Statkraft i Norge.

 

Med nogle af Danmarks bedste vindressourcer takker Thy og Mors kommuner nu nej til Det lokale energiselskabs forslag til meget store energiinvesteringer.

Kultveilte har tre tilstandsformer: fast, flydende og som gas.

 

Store gasledninger fra Nordsøen til Polen og fra Rusland til Nordtyskland.

Nord Stream 2 står foran de sidste kilometer via Østersøen.

Interconnector på "Krigers Flak" åbner nye muligheder for udveksling af energi.

Nu er det højsommer og al fjernvarme kunne de næste 3 måneder køre CO2 fri.

Transformation er når en spænding via magnetisme omdannes til en anden spænding.

100 millioner kroner årligt foreslås satset på nye møller i Nordvestjylland.

Mange tilbud via telefonen dækker kun over en årlig besparelse på 50 kroner.

1000 volt og brandslukning kan være en farlig cocktail.

I/S Torp Vind udbyder andele i 3 vindmøller på Torpvej 6 på Thyholm

LNG

Gamel elværker fra midten af 1900 tallet står nu til udfasning .