Oprindelsesgarant bliver snart en mulighed.

Manglende renter af penge i banken har givet vækst i nye solcelleparker.

Mange forskellige systemer producerer i dag el til forbrugsnettet . Grøn el er kun en af dem.

Mens Danmark satser på grøn og vedvarende energisystemer , satser USA på miniatomkraft.

Kombination af grøn energi og kystsikring er som et boldoplæg til højrebenet.

En hel vindmøllepark i Iowa er stoppet efter knækket vinge.

 

I følge pressemeddelse fra Klima-,Energi-og Forsyningsministeriet kan der i dag søges tilskud.

Den manglende politiske håndtering af vindkraften koster og taber penge.

 

Højspændingskablerne fra 1973 over Øresund er nu blevet udskiftet.

Ny vindmøllepark i Aarhus Bugt møder modstand.

"I 2018 kunne MHI Vestas præsenterer verdens største mølle på 10 MW i form af V164-10MW"

Måling på Vattenfalls Nye møllepark ved Bygholm Vejle giver nye oplysninger.

Det internationale energiagentur (IEA) placerer solenergi som det bærende grønne element .