Øst for Lyngs ved Torp kommer der i løbet af 2020 3 nye mølleplatforme.

EU opfordres til køb af amerikansk flydende gas.

Flyvestation Vandel har uskiftet militærfly med store solcelleparker.

.

"Shell Raffinaderiet i Fredericia vil i samarbejde med Everfuels etablere en brintfabrik",skriver biopress.dk

Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi får endelig igen penge til formidlingsarbejde.

I anden kvartal af 2012 skal Siemens-Gamesa levere deres nye 6,6 MW vindmølle.

Udbredte svømmebassiner i sommerhusområderne bruger elektricitet til opvarmning.

10 nye havvindmølleparker er under planlægning udfor Skåne og Bornholm.

Jo mere el des mere behov bliver der for vindkraft. Og nu ikke bare til lys men til transport.

Horisontale møller er som vi normalt kender dem, men der er store variationer.

Gasledninger fra bl.a St.Pe4dersborg til Tyskland er igen under angreb fra USA.

Danmarks Grønne Fremtidsfond bygges op på Matador penge.