Når det er allervarmest har man brug for kulde.

Kraftig varme får høje glashuse i storbyerne til at gøre dem ubeboelige om sommeren.

Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.