Kuldioxid eller kultveilte har to tilstandsformer a) fast stof ved minus 80 grader og gas over minus 80 grader.

Krydsende HVDC kabler mellem landene og havvindmølleparker.

Ved at sende de mest CO2 forurenende processer til udlandet får UK grønne tal.

I gamle dage havde man en vandbeholder på siden af køkkenkomfuret eller en kedel ovenpå.

I Sverige foreslår man energiafgifterne gå direkte i de berørte kommuners kasse.

 

Forbruget af træpiller i Danmark er nu kortlagt af Energistyrelsen.

Svenskerne er blevet opmærksomme at deres helt sikre slutdepot for radioaktivt affald måske ikke er så godt som oprindeligt tænkt.

1940

1920erne blev der udviklet en række halvstore klapsejlere og vindroser , der kunne tærske korn og trække maskiner med fladbånd . Siden udviklede man dynamoer, som kunne oplade bly akkumulatorer. Og det fortsatte til efter II Verdenskrig hvor dieselmotorer overtog.

 

Nye tider nye brændstoffer. Brint synes at være alternativet i udlandet, men herhjemme kniber det med service stationer.

Flamanville.

Den franske regering har bedt EDF planlægge 6 nye højteknologiske EPR reaktorer.

Under den kraftige blæst i Østjylland kollapsede en NEG Micon mølle nær Harritslev .

En multirotor mølle testet på Risø har vist lovende resultater.

I det nye nummer af Biopress kan man læse om nye brændstofmuligheder i CO2.