Verdens klimamål holder tilsyneladende ikke. Kulbrinte produktionen vokser og vokser.

Service, vedligehold og arbejde til lokale fabrikker, smede og elektrikere .

Viking Link til England og lignende el transmissions systemer kan blive et dyrt bekendtskab

Ret til at få opkøbt sit hus, årlige betalinger og kompensation m.v.

 

I Texas nær Andrews Country opstiller Ørsted nu et 460 MW sol-og energilageranlæg.

I de første 9 måneder af 2019 er kulforbruget faldet med 40 procent,skriver Elfokus.dk

400 kV fra midtjylland vil snart krydse Nordsøen til en destination i Linconshire.

Når kul ,olie,benzin ,diesel,brunkul ,halm træ , flis , hele skove brænder udvikles der CO2.

The Tumb.

I følge NyTeknik.se er en større radioaktiv forurening på vej i Stillehavet.

Energikrisen i 1973 , hvor olieprisen steg til himmels og varme var en luxus fra fortiden.

 

Googles nye store datacenter nær Umeå i Nordsverige fordrer grøn strøm.

Lader man kulkraftværkerne køre på fuld drøn , så vil elektriciteten fra vindmøller og solceller kun kunne lappe ,hullerne.

Med mange havarier står KVA husstandsmøllerne i en kritisk situration.