I USA har man en stor olie og kul industri med mange arbejdspladser.

400 kV (kilo-volt) højspændingslinier er den nye norm mod 150 kV tidligere.

 

Oktober blev ikke den helt store sol måned.

Energistyrelsen har allerede modtaget over 14.500 ansøgninger til puljen ,der støtter udfasningen af olie og gasfyr.

Mange forskellige systemer producerer i dag el til forbrugsnettet . Grøn el er kun en af dem.

European Energy bygger nu Nordeuropas største solcellepark ved Kassø nær Aabenraa.

Mens Danmark satser på grøn og vedvarende energisystemer , satser USA på miniatomkraft.

Varmepumper (luft til luft) er efterhånden blevet meget populære i sommerhuse,men...

En hel vindmøllepark i Iowa er stoppet efter knækket vinge.

Oprindelsesgarant bliver snart en mulighed.

Den manglende politiske håndtering af vindkraften koster og taber penge.

Manglende renter af penge i banken har givet vækst i nye solcelleparker.

Ny vindmøllepark i Aarhus Bugt møder modstand.