Borris Johnson vil eskalere britisk grøn indsats.

I Szczecin i Polen hat 8 Østersølande og EU kommissionen underskrevet en aftale.

I en række lande i Europa kører der nu test tog på hydrogen.

 

Med nye vinger på over 100 meter stiger efterspørgslen på testfaciliteter.

Ikke siden 2016 har vi haft så god en september målt i kWh termisk. Med varme og tørt vejr til høst og halm.

 

Hvor dannes der mest bio tørstof ? mark eller Skov !

"En grøn bæredygtig verden" Danmark som foregangsland !

El-nettet kan ikke følge med til de meget ambitiøse sol ekspansioner

 

Dansk Industri fremlægger nu plan for klimamål for 2030.

Verdens største grønne investeringsfond på over 100 mia.kroner.

Udbygningen af havvindmølleparkerne presser på for en ny elektrisk orden.

Omstilling fra oliefyr til varmepumpe kan fremmes via skrotningsordningen.

 

En større nettilsluttet vindmølle udbrændte torsdag den 24. på Lolland.