Efter fler års sagsbehandling har planerne om møller ved Stokhøjvej ramt miljøet.

 

Aalborg ser tilsyneladende store muligheder i et stort grønt arbejde.

Verdens længste vindmøllevinge er nu blevet certificeret.

Hovedstadens Energiselskab HoFor ernu inde i aktive byggeplaner ved Sorø.

Vattenfall etablerer nu stor servicefunktion på Klintholm Havn.

Ved Sdr. Herreds Varmeværk på Mors ærgrer man sig i øjeblikket over anti grøn politik.

Kommunalbestyrelsen på Bornholm sælger øens el-net.

 

Joe Biden har som mål at afsætte 12.500 milliarder kroner de næste 4 år til grøn omstilling

I USA har man en stor olie og kul industri med mange arbejdspladser.

Rapsolie, linolie, olivenolie , palmeolie og meget mere er organiske olier.

400 kV (kilo-volt) højspændingslinier er den nye norm mod 150 kV tidligere.

Varmeforbruget i kWh kan dækkes med elektricitet,varmepumper, kul, fyringsolie, naturgas ,træ og pellets.

 

Oktober blev ikke den helt store sol måned.