Begge typer findes i Danmark , dog er sidstnævnte dominerende de sidste 50 år.

 

Verdens største havvindmøllepark Dogger Banke Havvindmøllepark har hyret Ørsted.

Naturgas, biogas, bygas ,flaskegas og procesgas er navne vi støder på i energidebatten.

Den norske olie-og gasjette Equinor bygger nu en kæmpe batterifabrik.

 

Fiskerihavnene langs Vestkysten øjner arbejdspladser og ny omsætning.

Opstilling af nye megamøller på Hanstholm Havn imødesees .

 

Testcenter Hovsøre skal udvides , det koster nabomøllerne livet.

10 meter fra den danske grænse planlægger Tyskland nu et atomdeponi.

Opvarmning beslaglægger 40 procent af vores energiforbrug.

Danske VE fabrikker , der engang var små smedier i landsbyer vokser nu ud af landet.

Trump aftaler at bygge 6 atomkraftværker i Polen.

Miljøkonsekvensberegningerne for højspændingsledningen syltes tilsyneladende.