Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.

Det bliver nu muligt at opstille tidsvarende vindmøller på land.

Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyningen går nu sammen om grøn investering.

Mens vi i Danmark stiller pullerter op foran Amalienborg , så går man anderledes til stålet i Sverige, hvor sabotage af struktur og elsystemer tilsyneladende er mere aktuelt end her.

Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.