I de første 9 måneder af 2019 er kulforbruget faldet med 40 procent,skriver Elfokus.dk

Når kul ,olie,benzin ,diesel,brunkul ,halm træ , flis , hele skove brænder udvikles der CO2.

 

I Texas nær Andrews Country opstiller Ørsted nu et 460 MW sol-og energilageranlæg.

Energikrisen i 1973 , hvor olieprisen steg til himmels og varme var en luxus fra fortiden.

400 kV fra midtjylland vil snart krydse Nordsøen til en destination i Linconshire.

Lader man kulkraftværkerne køre på fuld drøn , så vil elektriciteten fra vindmøller og solceller kun kunne lappe ,hullerne.

The Tumb.

I følge NyTeknik.se er en større radioaktiv forurening på vej i Stillehavet.