Når man producerer trækul i trækuls-miler forvandles affaldstræ til trækul.

Fra fast til flydende og sidst til gas form.

Solfangere, oliefyr, varmtvandsbeholdere, varmepumperog combi anlæg bruger det.

Efter 33 havarier og manglende overholdelse af påbud fra Sikkerhedsstyrelsen.

Med 10 tusinder elbiler på gaden om få år brækker el-nettet ned , hvis det ikke forstærkes.

Den 4 vingede bardunafstivede husstandsmølle fra 6 kW fra Easy Wind i Enge-Sande.