Det er anden gang man transporterer en tårnsektion stående lodret på en blokvogn.

Verdens klimamål holder tilsyneladende ikke. Kulbrinte produktionen vokser og vokser.

Ret til at få opkøbt sit hus, årlige betalinger og kompensation m.v.

Service, vedligehold og arbejde til lokale fabrikker, smede og elektrikere .

I de første 9 måneder af 2019 er kulforbruget faldet med 40 procent,skriver Elfokus.dk

Viking Link til England og lignende el transmissions systemer kan blive et dyrt bekendtskab

Når kul ,olie,benzin ,diesel,brunkul ,halm træ , flis , hele skove brænder udvikles der CO2.