Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi får endelig igen penge til formidlingsarbejde.

Udbredte svømmebassiner i sommerhusområderne bruger elektricitet til opvarmning.

Danmarks Grønne Fremtidsfond bygges op på Matador penge.

Jo mere el des mere behov bliver der for vindkraft. Og nu ikke bare til lys men til transport.

NESA kørte i 1950erne og 1960erne med troljebusser i Københavns forstæder.

Horisontale møller er som vi normalt kender dem, men der er store variationer.

Kina planlægger at sende store sol panel anlæg i kredsløb om jorden.