See other templatesSee other templates

1000 kilometer på en opladning.

I følge Ingeniøren har Fruenhofer Inst. udviklet et helt nyt batterikoncept. Skriver Ingeniøren online.

Kystnære møller ved Vesterhav Syd.

Der planlægges i øjeblikket entreprenørmæssig placering af 20 store havvindmøller.

Manglende effekt fra VE kilder.


VE leverandørerne er lige så ustabile som vinden blæser.

Hvor går grænsen ?

Man må dyrke raps overalt i Danmark , men man må ikke mere bruge raps i rapsoliebiler.

Minikraftvarme.

 

Stand alone anlæg , Ødrift eller dieselmotor i stedet for oliefyr.

Heliostater , der dobler udbyttet.

Drejbare anlæg kendt fra forsvaret, som radar vogne og solfangerinsustrien som heliostater kan blive en væsentlig mulighed i fremtiden.

Fremtiden er el-drift .Velkommen til fremtiden.

 

Stigningen i forbruget af brændsler og brændstoffer , samtidig med at kilderne efterhånden tørrer ud vil tvinge os over på nye løsninger.

Solen i april 2017.

Produktionsresultatet for 119 vakuumrør eller ca. 17,4 kvadratmeter solfanger.

Arbejdsulykke på Esbjerg havn.

En stor vinge fra Siemens har knust en chauffør på Esbjerg Havn.

Solen i april 2017.

 

Produktionsresultatet for 119 vakuumrør eller ca. 17,4 kvadratmeter solfanger.

Andre møller end de sædvanlige.

 

Savonius rotorer, darrieux møller, Poulsen møllen og flere.

Nu er solvarmesæconen startet, men hvilken start.

 

Normalt slukkede man før i tiden oliefyret den 15.april . det skete ikke i år.

Hvilke temperatur er bedst for solceller

Hvilken temperatur er bedst for solcellerne ?

Sol via Fresnell linser.

flessner linse

Flade lincer som brugt i overhead projektører kan hæve soltemperaturen som et brændeglas.

Store interessekonflikter i elsektoren.

Engang var debatten mellem OOA og tilhængere af atomkraft. Så kom balladen mellem OVE og tilhængere af atomkraft (REO). Idag er det mellem elværkerne og vindmølleejerne.

Varmetabet fra vindmøller.

 

Møller med gear og generator bliver temmelig varme under drift. Den varme smider man bagud til fuglene.

Visionsløse politikere.

   

  Mens tiden går dør horsemor . Indenfor VE synes det at være mere realitet end godt er.

Ny pulje for husstandsmøller

Ny pulje for husstandsmøller

Den 3.maj åbner Energinet.dk for ny runde for husstandsmøller.

Brændstof til biler.

Rapsolie, brint, gengas, dieselolie,sprit, petrolium, friture olie , biogas og meget mere er alternativer til benzin når priser og udbud begrænser .

Kan vi ændre klimaet positivt ?

Da man plantede Klosterhede Plantage steg temperaturen i Struer 2 grader.

I dag indvies nyt center for energi i Esbjerg


Energistyrelsen - 2017-05-05

Farvel til Vindeby.

Verdens første havvindmøllepark Vindeby 1 udfor NordvestLolland er ikke mere.

Side 3 ud af 4

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

Nive info
Gå til toppen