See other templatesSee other templates

 

Vindtræf i Danmarks Vindmølleforening.

 

Vindtræf i Danmarks Vindmølleforening.

Lørdag den 4. november hos LM Wind Power i Lunderskov.

Kryogenisk lagring.

 

De fleste stoffer har tre tilstandsformer 1) flydende , 2) fast og 3 luftformig (gas).

Vesterhav Syd og Nord.

 

Den af Vattenfall vundne licitation på kystnære vindmølleparker er nu for alvor i planlægning.

Statsstøtten reduceres væsentligt.

Med fortsat større og større vindmøller , så falder prisen per produceret kWh. Det benytter en række myndigheder sig nu af og sender projekter i licitation.

Krigers Flak og svenskerne.

Den store udbygning af havvindmølleprojektet Krigers Flak mellem Sverige, Tyskland og Danmark , gik for år siden i en dansk provokeret baglås.

Stor mangel på vindkraftteknikkere.

 

Uddannelsen af teknikkere og montører til vindmølleindustrien er allerede nu i krise i Sverige.

Jysk Energi sælger vindmølleandele.

 

Det hærgede vindmølle- energimarked får en kortvarig solstrålehistorie.

Nye Vestas megamøller på Lindø Havn.

 

Vindmøller på kajen er tilsyneladende et hit lige for øjeblikket. Hvor hanstholm , Esbjerg, Lindø er de nyeste eksembler.

Fyrings sæconen løbes igang.

 

Meget tyder på at fyrings sæconen falder 1½ uge tidligere i år end normalt. De mange kolde gråvejrsdage nedsætter komforden og øger behovet for varme.

North Stream 2

 

Regeringen krænker retssikkerheden og bryder grundloven, mener firmaet bag gasledningen North Stream 2 , skiver Energy-Supply online.

Kan vand brænde ?

 

 

Når ilt og brint brænder bliver det til vand. Vand er altså en aske. Når vand opvarmes til 1000 grader Celsius , så spaltes det automatisk i ilt og brint. Der igen kan brænde.

Omstilling til LNG og nye tankstationer.

 

Ændring af drivstoffer til lastbiler fra diesel til LNG boostes nu op af EU.

Side 3 ud af 19

Dagens nyheder fra DR.dk

Alle nyheder

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

NIVESs Energikontor

Fælledvej 6

7790 Thyholm

tlf.: 97 95 66 9

Nive info
Gå til toppen