See other templatesSee other templates

 

Kystnære møller ved Vesterhav Syd.

Der planlægges i øjeblikket entreprenørmæssig placering af 20 store havvindmøller.

Manglende effekt fra VE kilder.


VE leverandørerne er lige så ustabile som vinden blæser.

Minikraftvarme.

 

Stand alone anlæg , Ødrift eller dieselmotor i stedet for oliefyr.

Store interessekonflikter i elsektoren.

Engang var debatten mellem OOA og tilhængere af atomkraft. Så kom balladen mellem OVE og tilhængere af atomkraft (REO). Idag er det mellem elværkerne og vindmølleejerne.

Fremtiden er el-drift .Velkommen til fremtiden.

 

Stigningen i forbruget af brændsler og brændstoffer , samtidig med at kilderne efterhånden tørrer ud vil tvinge os over på nye løsninger.

Visionsløse politikere.

   

  Mens tiden går dør horsemor . Indenfor VE synes det at være mere realitet end godt er.

Arbejdsulykke på Esbjerg havn.

En stor vinge fra Siemens har knust en chauffør på Esbjerg Havn.

Brændstof til biler.

Rapsolie, brint, gengas, dieselolie,sprit, petrolium, friture olie , biogas og meget mere er alternativer til benzin når priser og udbud begrænser .

Andre møller end de sædvanlige.

 

Savonius rotorer, darrieux møller, Poulsen møllen og flere.

I dag indvies nyt center for energi i Esbjerg


Energistyrelsen - 2017-05-05

Hvilke temperatur er bedst for solceller

Hvilken temperatur er bedst for solcellerne ?

Hvor går grænsen ?

Man må dyrke raps overalt i Danmark , men man må ikke mere bruge raps i rapsoliebiler.

Side 19 ud af 20

Dagens nyheder fra DR.dk

Alle nyheder

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

NIVESs Energikontor

Fælledvej 6

7790 Thyholm

tlf.: 97 95 66 9

Nive info
Gå til toppen