See other templatesSee other templates

 

1500 nye målere hver dag.

Udskiftningen af fjernaflæsbare elmålere får nu en ekstra skalle.

Når fyring med fyringsolie bliver forbudt.

Alle ejere af oliefyr ved , at man snart ikke kan købe nye anlæg . Hvad de fleste ikke ved er at næste skridt er forbud mod afbrænding af fyringsolie til varme.

Selvforsyning og lagring.

 

Produktion af elektricitet fra solpaneler og husstandsmøller byder på nye muligheder.

Fra 55 kW til 20.000 kW

Vindmøllerne vokser og vokser i størrelse. Ikke bare i afsejlet rotorareal men også i tårnhøjde og generatorudvikling og vægt.

Levetidsforlængelse.

Gamle damptog, motortog , atomkraftværker, krigsskibe , handelsskibe , fly og nu vindmøller kan fordoble deres anvendelsestid hvis man renoverer snart sagt alle belastede dele konsekvent.

Energifangeren.

 

Varmepumper kan hente energien fra nedgravede jordslanger ,fjeldvarme (Norge og Sverige),luft til vand ventialtorer og energifangere på taget.

Døde fugle under vingerne.

Påstande om fugledød under nye vindmøller har tit været fremført. Dokumentationen har imidlertid altid manglet.

The Thy Windpower Aps eller Thy Møllen.

En lille lokal producent af husstandsmøller under skiftende vilkår har været på markedet fra sidst i 1970erne-

Tyskland åbner lidt mere op.

Eksporten til Tyskland af elektricitet fra vindmøller og photoceller har de senere år haft det svært.

Kommer der stigende priser ?

Den saudiske olieminister ser faldende oliepriser i den kommende periode. Hvilken indflydelse får det på brændsels- og brændstofpriserne ?

Nettobaseret årsafregning.

Solfangere , der mest producerer midt på dagen 8 måneder om året, brugte en overgang lysnettet som energilager. men det er slut nu.

Støj fra vindmøller.

En gammel vindrose på præieren ,der ikke mere kan pumper vand op til kvæget ,men stadig skramler i vinden ,kender vi fra mange film . Dem har vi ikke i Danmark.

Side 15 ud af 20

Dagens nyheder fra DR.dk

Alle nyheder

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

NIVESs Energikontor

Fælledvej 6

7790 Thyholm

tlf.: 97 95 66 9

Nive info
Gå til toppen