English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Kraftvarme og en dieselmotor.

Alle kender en benzinmotor , hvor der er kølevand , olie i bundkar, et varmt udstødningsrør og en rotation , der kan trække en bil eller et nødstrømsanlæg. På samme måde kan en dieselmotor opdeles.

 

 

En biogasmotor er en dieselmotor , hvor gløderørene er udskiftet med tændrør. Altså en mellemting mellem en benzinmotor med tændrør og en dieselmotor med gløderør. En biogasmotor bruges også til naturgas.

 

En dieselmotor har en anden komprimering end en en benzinmotor. (arbejdstryk). Idet diesel skal have et højere tryk. Og vi ved , at en dieselmotor ikke behøver strøm , når først den er i gang. Gløderørene sørger for antændingen.

 

Gas skal antændes med en gnist ligesom benzin. Hvorfor man udskifter gløderør med tændrør.

Gasmotoren trækker en generator , der kan være på lysnettet eller fungere som nødstrøms anlæg eller begge dele. Små minikraftvarme anlæg kører sådan.

 

Et minikraftvarme anlæg bruger kølevandet som opvarmning af radiatorerne. Dertil kan komme varm olie i motoren og varme fra udstødningsrør og varme fra udstødningsgassen.

Generatoren har ofte en vandkølet kappe , så den varme elmotor også bidrager.

 

Når mandet har cirkuleret i huset så vil "returvandet" møde spildvarmen i trinvis rækkefølge. Så man piner alt varmen ud af processen i motor anlægget.

På store elværker bruges den varme til fjernvarme. Og på mindre anlæg har man små varmenet omkring kraftvarme enheder.

 

Brændstoffet i minikraftvarme kan være dieselolie, naturgas, biogas , losseplads gas, forgasnings gas m.v. Alt efter hvor man bor og hvilke muligheder der er.

I svenske skove vil forgasset træ være en mulighed, mens biogas fra gylle vil være en mulighed i Danmark.

 

Alt efter brændstof prisen vil der være økonomi i selv at producere elektricitet (kraft) og varme.

 

Se også:

http://www.inbiom.dk/dk/netvaerket/organisationsdatabase/organisations_visning.htm?id=114830000014315

 

http://ing.dk/artikel/mikrokraftvarmevaerk-skal-erstatte-dit-naturgasfyr-om-fem-ar-97670

 

Ian

Gå til toppen