English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Havets Trojanske Hest.

På Dogger Banke planlægges nu bygning af en kunstig ø , hvor krydsfeltet for de mange HVDC kabler over Nordsøen kan mødes i et praktisk samlingspunkt.

 

 Udviklingen af elforsyningen går næsten hurtigere end man kunne have forventet. Vindmøller bliver via kabel knudepunkter snart i stand til at kunne sælge hvor det er mest fordelagtigt. Eller blive udkonkurreret af de gamle, teknikker.

 

Russerne satser på flydende atomkraftværker , nordmændene satser på naturgas og vandkraft , polakkerne satser på kul og Danmark satser på import fremfor en total egenforsyning.

Vindmølleparker, solcelleparker, affaldskraftvarmeværker,vandkraft i Norden og meget andet byder ind få elleverancerne.

Er man for dyr kan man en periode levere med tab.

Er man for dyr længe , bliver man udkonkurreret.

 

Jo mere integreret elnettet bliver , des større konkurrence forekommer der.

 

Vattenfall har taget konsekvensen og budt lavt for nye havvindmølleplaner

 

For at sænke omkostningerne har man nu besluttet, at der på Dogger Banke bygges en kunstig ø med flere knudepunkter, hvor flovet af VE energi fra møllerne og vandkraft fra Norge sendes videre mod de store markeder i NyEuropa.

 

Og alle er glade for de nye internationale muligheder. Men man glemmer at havmøller måske kun holder 20 år , og hvad så ? Kommer der nye større vindmøller eller kommer der flydende atomkraftværker ?

Atomindustien har holdt lav profil ,mens de mange havvindmøller betaler for udbygningen af de store kabelnet. De fossile kraftværker er på derute på grund af CO2 udledningerne , så slagsmålet kommer til at stå mellem det fissile (spaltbare) og det vedvarende.

Og det er slet ikke begyndt endnu.

 

Den kunstige ø på Dogger Banke kan let være en trojansk hest for helt andre interesser.

 

se også.

http://nyheder.tv2.dk/business/2017-03-08-vil-bygge-kunstig-o-til-mindst-10-milliarder-i-nordsoen

 

http://www.jv.dk/regionalt/Energi-giganter-vil-bygge-stor-kunstig-oe-midt-i-Nordsoeen/artikel/2485676

 

Ian

 

Gå til toppen