English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Det geothermiske anlæg i Thisted fortsætter.

 

Energistyrelsen har forlænget Thisted Varmeværks tilladelse til at indvinde geothermisk energi i 30 år.

 Oprindelig fandt man varmt vand på 72 grader under olieefterforskning ved Oddesund. Og da man henvendte sig for at udnytte ressourcen gav daværende energiminister Poul Nilsson i stedet konsession til en DONG aktivitet i Thisted. Og ideerne fra Oddesund fik en lang næse.

 

Man ska dertil lægge, at der på daværende tidspunkt ikke havde været boret ved Thisted. Så ingen vidste om der overhovedet var varmt vand i undergrunden på lokaliteten.

 

DONG ( Dansk olie og naturgas) fandt 40 grader , som de konverterede til varme med en stor varmepumpe , der blev drevet af naturgas. Og det er det , der i dag forlænges med 30 år.

Idet den gamle tilladelse udløber nu per 1.marts 2017.

 

Forlængelsen gives af energi og klimaminister Lars Chr.Lilleholt , hvori der nu gives mulighed for at udvide indvindingsområdet og lave en ekstra boring.

 

Se også:

https://ens.dk/presse#/pressreleases/geotermitilladelsen-i-thisted-forlaenges-og-udvides-1829035

 

Ian

Gå til toppen