English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Vakuum over vingeprofiler.


Almindelige vindmøller har et vingeprofil ligesom vingen på en flyvemaskine.

 

 Når profilet føres hurtigt gennem luften , så opstår der et undertryk (vakkum) på den runde overside. Vingen suges ligefrem opad. På samme måde virker suget bag et vindmølle blad, idet vakuumet suger bladet (der er låst på en aksel, rundet.

 

Jo flere vinger des mere vakuum . Og med 4 vinger og derover så vil vakuum fra en vinge ryge over i en anden vinges vakuum. Og derfor fungerer vindmøller med 4 vinger eller flere dårligere end tilsvarende 3 vinger. De trækker ikke så godt rundt.

 

Allerbedst ville en mølle med en vinge og en kontravægt teoretisk kunne fungere. Idet vingen vil køre i et uspoleret spor rundt i vinden. Men de sælges p.t. ikke.

Der har dog været en eksperimental mølle med en vinge på Risøs vindmøllecenter.

 

Andre profiler er vinger til darrieux møller , der tit og ofte er buede til begge sider. I det tilfælde vil de ikke fungere så godt som en vinge med en flad og en buet side.

Men kan så til gengæld udnytte vinden fra både forsiden af møllen og bagsiden.

Her spilder det også ind, at vindhastigheden gennem en darrieux rotor falder med over en trediedel. Så den bagerste vinge får en langsommere luftgennemstrømning. Den bagerste vinge vil da bremse den forreste, da de sidder på samme aksel.

 

For at flytte lidt på vingernes vakkum , har man i Tyskland darrieux møller med skrå profiler i forhold til lodret. De danske går lige op og ned.

I 1975 erne troede man at darrieux konceptet var vejen frem. Men de har aldrig produceret tilfredsstillende. Eller for den sags skyld afgive rigeligt energi.

 

Helt omvendt af det hele er propellen på et sportsfly , hvor den runde kant er bagude mens den skarpe vender i rotationsretningen. Propelbladet skær luften og tvinger sig fremad.

Vakuumet foran bladet suger flyet frem.

 

Man kan sige at et profil (en vinge eller en propel) er ligesom en sugekop

 

Se også:

http://www.poullacour.dk/filerpdf/la%20Cours%20aerodynamik.pdf

 

 

Gå til toppen