English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel listeNord Stream 2 projektet bliver nu realiseret.

Let og tungt brændsel til kraft.

Kul, affald, olie og nu træflis omtales oftest som brændsel i kraftværkerne, men det er kun overfladen af mulighederne.

 

 Affald har efterhånden en stor andel af elproduktionen. Idet de kommuneale og større affaldsforbrændinger bruger de indsamlede kalorier i deres kombikedler , som basisbrændsel til bl.a. fjernvarme og elproduktion.

 

De dyre energienheder som kul , tung fuel , dieselolie , naturgas hører man ikke så meget om. Og det selvom man for at komme højt nok op i temperatur er nød til at løfte temperaturen det sidste stykke for af lave damptryk nok til dampturbinerne.

Kombiværkerne har derfor et stort forbrug af traditionelle brændsler.

 

Så når man fyrer med affald, så kan det let være suppleret med halm , træflis ,naturgas og olie. Og særlig på værker der fyrer med vådt affald.

Transport af affald fra kilden til kombiværket kan i sig selv være en dyr løsning. Og opsamling af halm i den ene del af landet og afbrænding et andet sted synes at være noget molboagtig. Men det er ikke desto mindre normalt i dag. For affald til afbrænding er en ressource, som det ikke altid kan betale sig at anvende.

 

En del affald i åbne containere eksporteres (sejles)fra England (London) til Esbjerg og transporteres videre til Herning Værket og Maabjergværket med lastbil. For der ofte i våd tilstand at blive brændt sammen med så meget andet.

Det siger sig selv , at det kun kan være en dårlig forretning. Der kun kan betales via vore alt for høje elpriser.

 

Når de danske fjernvarmeværker brænder mere tør dansk affald , træflis ,halm og naturgas samme sted, så forsvinder regnestykkets dårligdom i mængderne.

 

Men nu vil man så være mere "grønne". Og det betyder , at en større del af energien skal komme fra affaldstræ (træflis) og pellets. Der primært importeres fra lande mad skov eller plantager.

Men hvor længe kan man hærge markedet for affaldstræ ??

 

På et eller andet tidspunkt løber kilderne tørre. Og så er vi tilbage i den gamle skure og afhængighed med stenkul , kul, brunkul og naturgas.

 

Så de store "grønne" ombygninger vi hører om , har kun en vis levetid.

 

Andre alternativer er vandkraft, vindkraft , atomkraft, geothermisk kraft (Kraftla) ,russisk naturgas og lidt tidevand.

Hvor vindkraft er i kraftig udvikling udenlands , dog ikke til ret meget varme.

Og bruges energien til varmeformål sker det via varmepumper og elvarme.

Solenergi producerer strøm og varme om sommeren . Ikke om vinteren, hvor der er brug for varme.

 

Så nogle kilder er bedre end andre alt efter årstiden.

 

Og varme er meget svært håndterbart over uger og måneder.

 

Vindkraft producerer rent elektricitet uden røggener , men betales alt for lavt i forhold til de dårlige affaldsforbrændings løsninger. Politisk ønsker man åbenbart hellere molbokraft end rent vindkraft.

Så der er masser af politik og energipolitik i varme og elforsyning.

 

For valget af brændsel og energikilde tilgodeseer mange interesser.

 

Ian

Gå til toppen