English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Gasledning til Polen.

Afhængighed og dominans af russisk naturgas får nu polakkerne til at opprioritere det gamle naturgasprojekt Baltic Pibe.

 

 Der skal løbe fra det vestre hjørne af Polen til et sted i Køge bugt. Hvor man kobler sig på det danske gasnet. derudover en ny gasledning fra Esbjergområdet ud til de norske gasrør i Nordsøen.

 

En linieføring syd om Bornholm vil kunne etableres relativt hurtigt. Idet man planlægger at begynde allerede til efteråret 2017. Og ved at koble sig på det norske gasnet midt ude i Nordsøen vil man samtidig kunne levetidsforlænge Naturgas Danmarks installationer.

For i takt med , at de danske gasreserver slipper op vil man kunne supplere med gas udefra.

Og det vel at mærke uden at blive afhængige af russiske leverancer.

Og det er netop polakkernes intentioner.

Så kan naturgasleverancer om vinteren ikke mere bruges som politisk våben , men udelukkende være leverancer i almindelig konkurrence mellem udbyderne.

 

Nu slipper gassen op mange steder. Så de der har forekomster vil altid have fat i den lange ende. Og drømmen om at lade naturgassen supplere med biogas og brint er ædel nok, men næppe så realistisk som "eksperterne" tror.

 

Ved at koble på i Køge Bugt sparer man en masse arbejde med at gå udenom Danmark. Og kan derfor starte op meget tidligere.

 

Det bliver GAZ-SYSTEM S.A.(polsk naturgas) og DONG der kommer til at stå for projektet.

 

Se også:

http://www.energinet.dk/DA/GAS/Nyheder/Sider/Energinet-dk-undersoeger-en-mulig-gasledning-til-Polen.aspx

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/multi-country/8.3-0019-dkpl-s-m-15

 

Ian

Gå til toppen