English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Værditab og modydelser.

 

Møllesagen på Mors er åbenbart i fortsat udvikling.

 Beboere tæt på de nye møller er blevet tilbudt en verditabskompensation af firmaet bag bygningen af det nye megamølle projekt. Så langt så godt.

Så vil spørgsmålet jo altid være om værditapet kompenseres med et tilstrækkeligt højt beløb. For en vindmølle er jo ikke en højspændingsmast med lidt sus i ledningerne men en roterende maskine med diverse ulemper for de nærmestboende.

 

Og er ulemperne store, så må man forvente , at ejendommen fremover bliver usælgelig. Hvirfor værditabet skal opgøres i den størrelsesorden. Og dertil kommer den et produktionstab.

Det er helt i orden , når de nye mølleejere er udefrakommende investorer og kapitalfonde. Men mindre forståeligt hvis alle ejerne boe lige omkring møllen.

 

Her på det sidste er der kapitalfonde, elselskaber og andre med mange penge, der satser grønt. Og de har jo ikke meget lyst til at tilgodese de lokale.

 

"Fra at være meget kullante har vindmølledevellopmentfirmaet Wind 1 A/S i Nykøbind nu skruet op for de små bogstaver på de fremtidige erstatningsskøder. Hvor modtagere af erstatning fremtidig skal afskrive sig fra brok og protester fra det øjeblik de står med erstatningspengene i hånden." Skriver Nordjyske online.

 

Så man har åbenbart en mening indtil man får en ny.

 

Vi har jo før set at vindmøller ikke har levet op til hensigten med støj og larm. Specielt der hvor kvaliteten af anlægget lader nogret tilbage fra nybygeriet til får års drift.

Dårlige møller hører man jo ikke om. Og det selvom alt produceret er blevet solgt.

 

Møller skulle ikke gerne give anledning til gener. Og det beregnede værditab skulle helst være på højde med den til enhver tid gældende situation.

 

Måske skulle tabene afspejle en årlig fast procent af produktionen. Så ville der nok være færre protestanter,

 

Se også:

https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/erstatning-til-moellenaboer-koster-modydelser/b30cb986-a2a8-4c8a-af1c-e8bae4bf9b81/139/2591

 

Ian

Gå til toppen