English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Klimamål under pres for resultater.

Skal vi nå at leve op til de politiske klimamål der allerede er sat, så kræver det massive investeringer i nye infrastrukturer. Hvis bare viljen er der.

 

 Storme, tørke ,oversvømmelser er altsammen problemer rundt om jordens klimabælter , der tilsyneladende forstærkes år for år. Vi ved godt hvad det er for følsomme balancer i naturen som vi påvirker , men vi gør slet ikke nok for at finde løsninger.

 

Dansk Energi foreslår en kraftig elektricificering af færger, busser, tog, biler og varme gennem udbygning med elforsyning. Så CO2 belastningen på vore breddegrader kan reduceres.

En teknisk vej , der absoludt er mulig , hvis der var politisk velvilje.

Men der mangler tilsyneladende.

 

For pengene bruges på sandfodring af kysterne, sandsække mod oversvømmelser, opfordring til at købe flere biler , nedpriotering af elbiler, jammerlig langsom elektrificering af tognettet,bygning af huse med store glaspartier i stedet for isolation , hæmning af husstands VE o.s.v.

Det er som at bo i en verden , der holder kikkerten for det blinde øje.

 

Ligesom i vore nabolande kunne vi forlængst have haft elektrificeret alle vore jernbaner, vi kunne bygge nye sluser og dæmninger, og kunne have fået geothermiske elværker , der ikke forurener,

vandturbiner i Lillebælt, elbiler i hele den offentlige sektor o.s.v.

Og tiltag der gjorde landet krisestærkt fremfor blottet for initiativ.

For vi må da gøre noget for at skære de 35 mio.ton CO2 som skal indhentes de næste 10 år.

 

Og har man berøringsangst, så kan man jo bare begynde herude i provinsen med en sluse ved Thyboreø, elektrificering af Thybanen, vindmøller i statsskovene og lignende .

For ikke at tale om at bore ned i undergrunden efter kogende vand til elproduktion. Det ligger trods alt kun få kilometer nede.

 

Gør man ingenting , men fortsat holder skåltaler og bevilge penge til plattenslagere , så står vi om få år , som Moses ved Det røde Hav. Og kan ikke andet.

 

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2017/Januar/17_01_31A.aspx

 

Ian

Gå til toppen