English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Træflis,pellets og fremtiden.

I øjeblikket går det godt, priserne på træ er ikke eksploderet, men fremtiden er sort som beg.

 

 Der er kun en vis mængde tilvækst i træmassen per år. Og i mange lande er træ eneste energikilde til madlavning. Når så vi i Norden skruer op for forbruget , så vil markedskræfterne snart sætte ind med prisstigninger.

 

Træmasse og biomasse er udmærkede brændsler, der over perioder er CO2 neutrale. Problemet kommer først , når hugsten overstiger tilvæksten. Og i Danmark bruger vi allerede temmelig meget importeret træ. Og så skal der bruges energi for at hente energien.

Ideen var jo nok , at man brugte lokale råvarer fremfor udenlandske.

 

Hvis det forholdt sig sådan , at der var en masse ubrugt biomasse, der bare gik til spilde. Så var det jo fint nok , at man hentede det. Og i forbindelse med fældning af plantager , der skulle udfases og nyplantes , så er det vel heller ikke et problem.

 

Men når man fælder alt muligt andet , alene for at lave flis og pellets. Så er man ude på en glidebane.

 

Vi påbegyndte i l970ernes slutning udviklingen af stokeranlæg, der fik pellets fra møbelindustriens savsmuld, men så døde mange danske møbelfabrikker. Og træmasseoverskuddet svandt ind.

Kirsebærsten fra Midteuropa, olivenkærnesten fra Spanien, mulet affaldskorn og lignende kom så med i omsætningen.

Flere stokere kom til og import af pellets fra Polen og Baltikum tog fart. Og snart kom der leverancer fra Finland, Rusland og Sverige.

 

Og nu vil man partut producere elektricitet på pellets og flis. Ikke bare i Danmark , men også i så træfattige lande som Irland. Og det har igen givet import fra USA, Canada og tropisk Africa.

Der er kommet penge i brændslet.

 

Spørgsmålet er så hvor mange elværker , der kan belaste biomassen. Og hvad med alle dem der i tillid til forsyningssituationen købte stokerfyr? Står vi pludselig med et opkogt marked ?

 

At der er masser af affaldstræ er jo indiskutabelt. Men tilgængeligheden bliver jo ikke bedre med tiden. Og hugger man bare ned uden at plante nyt , så springer områderne i hede eller krat.

For med storforbrugere som elværker på pellets så holder vampyrerne festmiddag i blodbanken.

 

Energipolitikken er tilsyneladende ude af langsigtet kontrol.

 

http://csr.dk/k%C3%B8benhavn-vinker-endegyldigt-farvel-til-kul

 

Ian

 

 

Gå til toppen