English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel listeNord Stream 2 projektet bliver nu realiseret.

Nord Stream 2 projektet bliver nu realiseret.

Gazprom og tyske naturgas selskaber er nu tæt på at kunne udbygge gasnettet gennem Østersøen.

 

 Det er det russiske naturgasselskab Gazprom ,der bliver hovedentreprenøren bag den nye parallelle gasledning øst om Gotland og Bornholm til anløb bag om Rügen.

Idet konflikten med Ukraine nu fremmer interessen for at pumpe gassen til Tyskland udenom de konfliktramte områder. Ligesom der er nye gasprojekter gennem Tyrkiet via Sortehavet.

 

Nord Stream 1 , der nu har kørt nogle år , kan ikke transportere mere gas. Så der er behov for at udbygge kapaciteten. Men det betyder samtidig mere energi til Midt-vest Europa. Og det kan på sigt trykke priserne på energi i Danmark.

Så afregningspriserne på elektricitet til VE vil kunne komme fra asken og i ilden.

 

Indtil nu har der været mange problemer med entreprisen og ledningsføringen gennem Østersøen.

Russerne henviser til at en parallel linie langs den nuværende Nord Strem 1 lever op til den oprindelige VVM godkendelse. Og der har diskussionen ligget længe.

Derefter har man ønsket en basishavn for projektet. Og havde tænkt sig en mindre kendt havn på Gotlands Østkyst , der skulle bruges til opmagasinering af gasrør under byggeriet.

Men svenskerne ville ikke af forsvarsmæssige årsager.

(En frygt siden den kolde krig for at russerne ville okkupere Godtland).

 

Dernæst bød Rønne på Bornholm sig til . Idet man udfra ren forretningsmæssige synspunkter øjnede en masse arbejdspladser . Det gjorde Karlshamn i Skåne også , så de ser nu ud til at løbe med ordren. Idet Karlshamn ligger bedre for projektet.

 

Havde vi sat Nexø i spil , så havde været os der lå bedst.

 

Nu falder gasproduktionen i den danske del af Nordsøen , jo temmelig meget . Så vi må forvente at kunne købe gas fra Gazprom , når de har øget kapaciteten. Men det betyder oså øget konkurrence.

Så forsyningsmæssigt er der fortsat fordele. Men også en snigende afhængighed af russisk energi.

 

Men indtil videre, så tager det flere år at realisere den parallelle linieføring.

 

Se også:

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9329346/sverige-takker-ja-til-russisk-gasprojekt-for-naesen-af-roenne/

 

Ian

Gå til toppen