English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Naturstyrelsen og Kirkeministeriet jorder nye møller.

 Staby Kirke

12 mølleprojekter vest for Felsted Kog og nordøst for Husby er blevet stoppet af den centrale myndigheder..

  Møllerne er blevet stoppet fordi de er i strid med de statslige interesser på trods af kummunalplanlægningen. Ifølge Kirkeministeriet fordi de ødelægger udsigten til 3 kirker og i følge Naturstyrelsen , der nu hedder SVANA,fordi møllerne kommer til at ligge i et bevaringsværdigt kystområde,

SVANA står for Styrelsen for Vand og NAturforvaltning.

De tre kirker der berøres er Sønder Nissum Kirke , Staby Kirke og Husby Kirke. Idet man ikke er tilfreds med den udarbejde visualisering skriver Dagbladet Struer.

 

Og det selvom kirkerne ligger noget væk fra den valgte byggeplads.

Der er endda tale om nogle forholdsvis lave møller med en total tiphøjde på 150 meter. Idet de nye mølletyper rager 200 meter op over terrænnet.

 

Normalt er det Danmarks Naturfredningsforening der er inde med klager over afgørelser, men denne gang kom så Kirkeministeriet og SVANA (Naturstyrelsen) først.

 

Området hører til et EU beskyttelsesområde.

 

Der er tilsyneladende en kraftig folkelig protest i området mod mølleplanerne. Ligesom mølleplanerne midt på Thyholm , så de store møllerplaner får det efterhånden sværere.

 

Områdets beboere har tilkendegivet at ville gå til Natur og Miljøankenævntet , hvis Holstebro går videre med projektet.

Måske man politisk burde se på ejerforholdet til de nye projekter. Eftersom det mange gange er fjerntboende pengemænd, der okkuperer de mulige byggegrunde.

 

Og udefrakommende spekulation presset ned over det vestjyske er jo ikke ligefrem en særlig farbar vej. Der hvor de lokale er ejere har der ikke været de samme problemer.

 

Ian

Gå til toppen