English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel liste

Når store møller bruges som rambuk.

Modstanden mod husstandsmøller i de forskellige tekniske forvaltninger giver efterhånden et klart billede af en foruroligende tendens.

 

 Indenfor alle ansøgninger om vedvarende energianlæg lægges der mere eller mindre løbende hindringer i vejen. Er det ikke embedsmændene eller politikerne der forhaler situationen, så er der altid Danmarks Naturfredningsforening , der 5 minuttter i 12 kommer med indsigelser.

 

Og er det ikke Energiministeriet eller Miljøministeriet der kommer med stop-go cirkulærer eller forordninger , så er det den overordnede planlægning der lige skal på plads først.

 

Ansøgninger om f.eks. husstandsmøller kan efterhånden tage måneder alt efter hvilken kommune der er tale om. For der er også kommuner, der kun skal bruge en trediedel af tiden.

 

Sidst er de mange ansøgninger fra større jordbesiddere om opsætning af Megamøller blevet brugt til at afvise ansøgninger om husstandsmøller. Og det selvom de to vidt forskellige møllestørrelser ingenting har med hinanden at gøre.

 

Hvor husstandsmøllen står hos ejeren med langt til naboen. Ofte med en slank gittermast og nærmest lydløs mølletop , der står megamøllen på et massivt hvidt tårn med en ofte rumlende mølletop langt fra ejere i Østdanmark.

 

Husstandsmøllen er den folkelige tilgang til vedvarende energi, mens megamøllen nu ofte opsættes udfra økonomiske spekulationer og kalkulationer.

 

Der findes endda kommuner, der har lukket ned for husstandsmøller efter de har givet tilladelse til megamøller på trods af folkelig protest. For store møllerne ejes nu tit og ofte ikke længere af lokale møllelag men af forsikringsselskaber,kapitalfonde ,banker og elværker.

 

Megamøller er blevet så lukrativ en forretning for ejerne, at alle konkurrenter nærmest fejes af bordet. Man kan sige , at det kommunale selvstyre nærmest forgylder ejere af egnet jord til megamøller. Og det er jo den omvendte Robin Hood.

 

I virkeligheden burde de opstilles i statsskovenes plantager , hvor de kunne stå endnu længere fra beboelse end hos store jordbesiddere. Og samtidig give staten ikke ubetydelige penge i jordleje .

 

I øjeblikket har husstandsmøller der virkelig svært efter man har forbudt asynkronmotoren som generator i husstandsmøller. Så den sinusformede spænding skal erstattes af inverterens elektroniske alternativ. Lidt ligesom Klods Hans.

 

Ian

 

Gå til toppen