English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel listeNord Stream 2 projektet bliver nu realiseret.

Ejerskifte af VE anlæg .

Efterhånden som anlæggene bliver ældre , så vil den almindelige bevægelighed skabe behov for ejerskifte tid efter anden.

 

 I 1960erne overtog man også oliefyret når huse blev handlet , men ikke nødvendigvis dybfryseren,køleskabet,vaskemaskinen og elkomfuret. I dag synes det normalt at de teknologiske landvindinger følger med eller kan følge med ved et salg.

 

Men hvad så med solceller, husstandsmøller,varmepumper ,rapsoliepressere og solfangere ?

 

Hvis man boede på et skib, så kunne man bare gå fra kaj og lægge til et nyt sted. Men hvis et arbejde flytter sig og man må finde en ny beboelse, hvad så med VE investeringerne ?

 

Ved solfangere gælder reglen om nagelfasthed. Altså på linie med håndvaske og WC installationer. De må ikke afmonteres ved salg, men skal følge med.

Så oliefyr , brændeovne og solfangere og varmtvandsbeholdere er en del af pakken.

 

Ved elproducerende anlæg , der er tilsluttet efter gamle ordning, hvor man afregner en gang årligt er der problemer. idel man overføres til "ny ordning" med timeafregning. Så rentabiliteten bliver her udhulet voldsomt. Husstandsmøller og solceller kommer derfor i problemer.

 

Så tror man på ejendomsmægleren , der skamroser huset , der har solceller og husstandsmølle , så får man slet ikke det forventede afkast . Hvorfor huse med anlæg kan blive langt sværere at sælge.

Solceller monterede på taget , her gælder reglen om nagelfasthed.

Solceller på rammer i haven kan eventuelt tages med.

Ligesom vindmøller alt efter nagelfasthed er mobile eller faste.

Små møller ville kunne nedtages, men også indgå i handlen.

 

Selvom man har en tilladelse på parcellem så kan man ikke udskifte den sådan her og lige.

For mange gange er der en masse myndigheder inde over. Og her gælder tilladelsen ikke altid kun parcellen men også ejeren. Ligesom ejeren ved nedtagning er forpligtet til at fjerne fundamentet i en halvanden meters dybde.

 

Så ejerskifte er noget vi med over 20 år i VE regi ser oftere og oftere.

Mange gange vælger man at nedtage de gamle anlæg før salg. Men det er synd eftersom de kunne få et liv med vedligehold på mindst 40 år.

 

Se også:

http://ekstrabladet.dk/kup/goderaadom/afgoerelse-boligkoebere-kan-ikke-overtage-solcellestoette/5960156

 

http://www.energinet.dk/DA/El/Solceller/Har-du-solceller/Sider/Ejerskifte.aspx

 

Ian

 

 

Gå til toppen