English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 Sammensætning af elproduktionen fra vedvarendeenergi i Danmark i 2011

HomeMenuArtiklerArtikel listeNord Stream 2 projektet bliver nu realiseret.

Når vindmøllejord bliver en guldgrube.

På Mors er der p.t. en kraftig debat i det rimelige i , at kommunale politikere via restriktive arealudbud kan skore millioner.

 

 Når interessen for et produkt bliver stor og der kun åbnes for nåleøjer , der ejes af man kan godt sige spekulanter, så stiger priserne eksplosivt.

Det er specielt set inden for udstykning af vindmølle placeringer, hvor alt for få muligheder har jobbet priserne højt op. Men det er samtidig ikke en problematik af ny dato.

 

Masser af miljøregler , arealafstande og lignende har år for år indskrænket mulighederne for at opstille vindmøller udenfor testområderne. Så det efterhånden kun er de store jordbesiddere , der kan leve op til myndighedernes krav.

Og når det så sidenhen er kommunalrødderne , der skal udvælge de mulige steder, så har man tit set at det var vennerne der blev forgylt fremfor offentligheden der blev tilgodeset.

Mange steder er op til 25 områder blevet udvalgt og kun 5 sluppet igennem , når Teknisk Forvaltning og byråd har sat deres mærke på sagen.

 

Særlig slemt er det tilsyneladende på Mors , hvor borgmresteren har lagt jord til en stor vindmølle med et temmeligt stort provenu til følge.

 

Havde man i stedet tilladt udvikling af jordområder, der svarede til interessen , så var det ikke 2,5 mio. kroner for et fundaments frimærke men snarere 100.000 kroner.

Så det er bl.a. den førte politik på området , der tilsyneladende er ret udbredt i enkelte jyske kommuner, som jobber priserne højt op.

 

Det giver naturligvis bitterhed hos naboer , der blev snydt for millionerne, men også mange beskyldninger på kryds og tværs.

 

Det hele kunne få et fredeligt leje , hvis staten udlagde rigeligt egnet jord i plantager og på kunstigt inddæmmede jorde som vejdæmningen på Agger Tange , havneanlæg og lignende.

Så ville spekulation uddø lige så stille.

 

Som det er nu vil vi fortsat se større og større anlæg betale mere og mere.

 

Se også:

http://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/borgmester-tjente-paa-plagsom-moelle/a37d16b2-a331-43cc-b26e-b3f44c800d98/138/2591

 

Ian

Gå til toppen