See other templatesSee other templates

Branden i London, hvor et højhus stod i lys lue, var næret af brændbare isoleringsmaterialer.

Svenskerne kobler VE og atomkraft.

 

 

Svenskerne tar nu anderledes fat på at reducere CO2 udledningerne ved at lette papirgangen i de komplicerede ansøgnings procedurer. Kommunerne kobles

Udskiftningen af fjernaflæsbare elmålere får nu en ekstra skalle.

Påstande om fugledød under nye vindmøller har tit været fremført. Dokumentationen har imidlertid altid manglet.

Alle ejere af oliefyr ved , at man snart ikke kan købe nye anlæg . Hvad de fleste ikke ved er at næste skridt er forbud mod afbrænding af fyringsolie til varme.

Eksporten til Tyskland af elektricitet fra vindmøller og photoceller har de senere år haft det svært.

 

Produktion af elektricitet fra solpaneler og husstandsmøller byder på nye muligheder.

Solfangere , der mest producerer midt på dagen 8 måneder om året, brugte en overgang lysnettet som energilager. men det er slut nu.

Gamle damptog, motortog , atomkraftværker, krigsskibe , handelsskibe , fly og nu vindmøller kan fordoble deres anvendelsestid hvis man renoverer snart sagt alle belastede dele konsekvent.

Vindmøllerne vokser og vokser i størrelse. Ikke bare i afsejlet rotorareal men også i tårnhøjde og generatorudvikling og vægt.

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

Nive info
Gå til toppen