[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text]

See other templatesSee other templates

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

 

Da man i 2001 natuinaliserede elværkerne og solget ud af arvesølvet , var der ingen der troede på at store udenlanske elværker ville sætte sig på området. Men det er nu sket.

 

Brint eller hydrogen bliver et brændstof som når naturgas og olie slipper op vil kunne være et erstatningsbrændstof.

 

For 100 år siden, da transport var afhængig af tungere sejlskibe var isvinter noget, der lukkede ned for al trafik i månedsvis. Viden om is i danske farvande var i høj kurs.

 

17 landes EU myndigheder har i et fælles projekt testet 90 LED lamper og kasseret de fleste.

 

Flere og flere rammes af legionærsyge . Specielt i år er antallet allerede 136 registrerede tilfælde .Og hvorfor nu det.

 

I den kommende uge er der bl.a. Energi på udstillingen i HI Messen.

 

Diverse brændsler som olie, kul , bildæk ,husholdsnings skræld,træaffald, pellets,brunkul o.s.v har vidt forskellig forbrændingstemperatur.

EU- Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse af den grønne ordning udløber den 21. februar 2018. Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvorefter vindmøllerne skal være nettilsluttet senest den 20. februar 2018, for at der kan udbetales midler under ordningen. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest 2. oktober.

.

Produktionsresultatet målt på solfangeren i september var igen temmelig sløjt . Målerne viste 474 kWh termisk energi. Og det er det ringeste resultat de sidste 9 år. Så med en dårlig oktober og en ligeså ringe september, så er der ikke mange kalorier i havet til den kommende vinter.

 

En vindmøllevinge udnytter lufthavets bevægelse til at generere en roterende energi, der så igen trækker en generator hvori der induceres vekselstrøm.

Dagens energi nyt

Sidste nyt fra Nive

Nive info
Gå til toppen